طراحی و بهینه‌سازی

طراحی و بهینه‌سازی

طراحی اولین و مهم‌ترین بخش هر پروژه محسوب می‌شود. در این مرحله است که تمامی المان‌های ساخت و تولید قطعه، عملکرد، وزن و… در نظر گرفته می‌شود و خواه یا نا خواه سایر مراحل پروژه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

طراحی را می‌توان به‌طورکلی به دودسته‌ی طراحی “نوآورانه” (طراحی بدون نمونه) و یا “بازطراحی” تقسیم‌بندی کرد.

طراحی نوآورانه: به طراحی قطعه یا سیستم جدید اشاره دارد؛ این نوع از طراحی به تحقیق و خلاقیت زیادی احتیاج داشته و معمولاً طراحان باتجربه از پس این فرایند برمی‌آیند چرا که خلق محصول جدید احتیاج به مهارت بالایی دارد.

طراحی اولین و مهم‌ترین بخش هر پروژه محسوب می‌شود. در این مرحله است که تمامی المان‌های ساخت و تولید قطعه، عملکرد، وزن و… در نظر گرفته می‌شود و خواه یا نا خواه سایر مراحل پروژه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

طراحی را می‌توان به‌طورکلی به دودسته‌ی طراحی “نوآورانه” (طراحی بدون نمونه) و یا “بازطراحی” تقسیم‌بندی کرد.

طراحی نوآورانه: به طراحی قطعه یا سیستم جدید اشاره دارد؛ این نوع از طراحی به تحقیق و خلاقیت زیادی احتیاج داشته و معمولاً طراحان باتجربه از پس این فرایند برمی‌آیند چرا که خلق محصول جدید احتیاج به مهارت بالایی دارد.

بازطراحی و بهینه‌سازی: در بعضی از مواقع به علت پاسخگو نبودن طراحی موجود و نیز به علت پیشرفت تکنولوژی اقدام به بازطراحی و بهینه‌سازی قطعه می‌شود. هدف از بازطراحی و بهینه‌سازی افزایش کارایی و بهره‌وری، طول عمر، قابلیت اطمینان، استحکام و … می‌باشد که بسیار موردتوجه تولیدکنندگان در سراسر جهان قرار گرفته است.

طراحی و بهینه‌سازی یکی از خدمات گروه مهندسی و ساخت پیونیکا است؛ این مجموعه با به‌کارگیری مهندسین مجرب و کارآزموده و با استفاده از به‌روزترین نرم‌افزارهای طراحی مانند کتیا (Catia) ، سالید ورکز(Solid Works)، ان ایکس (NX)و نیز نرم‌افزارهای تحلیلی مانند آدامز(Adams)، آباکوس  (Abaqus)و انسیس(Ansys) تمام تلاش خود را می‌کند تا بهترین خدمات ممکن را ارائه دهد.