جوشکاری و مونتاژ

جوشکاری و مونتاژ

جوشکاری

جوشکاری یکی از روش‌های تولید است که امروزه به دانشی مجزا در صنعت ساخت و تولید بدل شده است. جوشکاری به دو دسته‌ی کلی جوشکاری ذوبی و غیرذوبی تقسیم می‌شود.

جوشکاری ذوبی روشی است که در آن لبه‌های قطعه ذوب می‌شوند. در این فرایند مذاب ایجاد شده با مذابی که حاصل از فلز پرکننده است باهم ترکیب می‌شوند و موجب اتصال دو قطعه می‌شوند.

در جوشکاری غیرذوبی لبه‌های قطعه ذوب نمی‌شوند، بلکه فشار مکانیکی وارده سبب حذف فاصله و در نتیجه اتصال قطعات می‌شود.

جوشکاری ذوبی خود به زیرمجموعه‌های زیر تقسیم می‌شود:

جوشکاری قوسی: در این روش از قوس الکتریکی برای ایجاد حرارت موردنیاز جهت تولید مذاب استفاده می‌شود.

جوشکاری اکسی گاز: در روش اکسی گاز، حرارت موردنیاز برای تولید مذاب از احتراق گاز سوختی تأمین می‌شود.

جوشکاری الکترونی: پرتوهای پرانرژی الکترونی در این روش گرمای لازم را برای فرایند جوشکاری تأمین می‌کنند.

جوشکاری لیزری: در جوشکاری لیزری از پرتوهای لیزر برای ایجاد گرما استفاده می‌شود.

در میان انواع روش‌های اشاره شده روش جوشکاری قوسی که با استفاده از الکترود انجام می‌شود پرکاربردترین آنهاست.

 

مونتاژ

فرایندی که در آن قطعات مختلف سر هم می‌شوند و مجموعه‌ی نهایی را ایجاد می‌کنند مونتاژ نام دارد.

مونتاژ صحیح قطعات از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا حتی اگر قطعات با دقت بالایی تولید شده باشند اما فرایند مونتاژ به‌درستی صورت نگیرد، نتیجه‌ی نهایی مورد قبول نخواهد بود.

گروه مهندسی و ساخت پیونیکا با استفاده از به‌روزترین تجهیزات، انواع خدمات جوشکاری مانند جوش TIG، جوشCo2 و … را با به‌کارگیری ماهرترین اپراتورها و کارشناسان این حوزه، ارائه می‌کند.