مدت زمان ساخت قطعات چقدر است؟

با توجه به اینکه تمامی محصولات و خدمات به صورت سفارشی تولید می شوند امکان اعلام زمان ساخت بصورت عمومی وجود ندارد و زمان تولید قطعات در پیش فاکتور مربوطه درج می­ گردد.