نیروگاه

نیروگاه مجموعه‌ای تأسیسات صنعتی است که در آن انرژی‌های دیگر به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود.  در نیروگاه‌ها از انرژی‌های مختلفی مانند سوخت‌های فسیلی، انرژی هسته‌ای، انرژی‌های تجدیدپذیر و … برای تولید برق استفاده می‌شود.

رشد جمعی و ظهور تکنولوژی‌های جدید از یک سو مصارف گوناگون برق در صنایع مختلفی صنعتی، کشاورزی، حمل‌ونقل، ارتباطات و … از سوی دیگر سبب شده تا تقاضای برق رو به‌ افزایش باشد و نیروگاه‌های مختلفی در سرتاسر جهان به وجود بیایند.

نیروگاه‌های تولید برق انواع مختلفی دارد؛ مانند نیروگاه آبی، گازی، بخاری و … سهم استفاده از هر یک از این نیروگاه‌ها بسته به موقعیت جغرافیایی متفاوت است.

 

 

در کشور ایران نیز از نیروگاه‌های مختلفی برای تولید برق استفاده می‌شود؛ اما بیشترین سهم تولید برق به نیروگاه‌های بخار تعلق دارد و گاز طبیعی بیشترین سوخت مورداستفاده در تولید برق بشمار می‌رود.

گروه مهندسی و ساخت پیونیکا با هدف کمک به بومی‌سازی قطعات مورداستفاده در صنایع نیروگاهی به‌عنوان یکی از صنایع تأثیرگذار در ایران به این حوزه ورود پیدا کرده است و پروژه‌های موفقی را به انجام رسانده است.