آیا امکان دریافت خدمات خارج از شهر تهران وجود دارد؟

بله، کارفرمایان این شرکت در شهرهای بوشهر، اراک و … می­ باشند و محدودیتی بابت ارائه­ ی خدمات به سایر شهر ها وجود ندارد.