برگزاری جشن پایان سال 1402


یکسال در کنار هم تلاش کردیم، سختی‌ها کشیدیم، تجربه کردیم، یاد گرفتیم
و حالا میخوایم لبخندمون رو با شما شریک بشیم…

اگر بخوایم یه اسم به امسال بدیم بهش میگیم سال “گسترش و پیشرفت”
سال 1402 پر بود از اتفاق‌هایی که هر کدام به نوعی مارو به اهدافمون نزدیکتر کردند.
ورود به بازار های جدید، کسب عنوان شرکت دانش بنیان، ورود به AVL وزارت نفت، ثبت اختراع موتور پنوماتیک و…
اهدافی که امسال بهشون رسیدیم جز با تلاش و همراهی تک تک اعضای گروه پیونیکا امکان‌پذیر نبود.
با تشکر از تمام کسایی که امسال در کنار ما بودن و با کمک و همراهیشون این مسیر رو هموارتر کردند🙏❤️

جشن پایان سال 1402 به وقت 1402/12/21